Katiqsugat

ᐱᐊᕋᐃᑦ ᐃᖕᒋᕈᓯᖕᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Children songs in Inuktitut | Piarait imngirusingi Inuktitut

Item preview - click below to view the item in full

Dublin Core

Title

ᐱᐊᕋᐃᑦ ᐃᖕᒋᕈᓯᖕᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Children songs in Inuktitut | Piarait imngirusingi Inuktitut

ECD Item Type Metadata

ᑕᐃᔭᐅᔾᔪᓯᖓ | Title | Taijaujjusinga

ᐱᐊᕋᐃᑦ ᐃᖕᒋᕈᓯᖕᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
Children songs in Inuktitut
Piarait imngirusingi Inuktitut

ᑎᑎᕋᖅᑎᐅᔪᖅ | Author | Titiraqtiujuq

ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᖓ | Description | Nalunaijautinga

ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐃᖖᒋᐅᓯᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᖖᒋᐅᓰᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᓂᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᕗᑦ, ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐃᖖᒋᐅᓰᑦ ᑐᑭᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᖅᑐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒍᐃᒍᐃᑎᑑᖅᑐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᖖᒋᐅᓰᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐊᖑᓚᐅᖅᓯᒪᔪᕕᓂᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᑦ ᓄᓇᕕᒃᒥ ᓄᓇᓕᖃᖅᑐᓂᑦ.
Lyrics to children songs. Some songs are traditional, some songs are translated from English or French, and some songs were written by teachers living in Nunavik.
Nutaqqat inngiusingit titiraqtausimajut. ilangit innggiusiit inuit piusituqanginit pijausimavut, ilangillu inngiusiit tukiliuqtausimallutik qallunaatituuqtunit uvvaluunniit guiguitituuqtunit, ammalu ilangit inngiusiit aaqqiksuangulauqsimajuviniullutik ilisaijinit Nunavikmi nunaliqaqtunit.

ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ | Subject | Pijjutigillugu

ᐅᖃᐅᓯᖅ(ᓰᑦ) | Language(s) | Uqausiq(siit)

ᓄᓇᖖᒍᐊᑎᒍᑦ ᐅᖃᓪᓚᐅᓯᐅᕙᓪᓕᐊᓯᒪᔪᑦ | Geographical coverage | Nunannguatigut uqallausiuvalliasimajut

ᐅᖃᓕᒫᒐᖖᒍᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᖓᓂ | Year of publication | Uqalimaagannguqtitaulauqtut ukiungani

ᐊᓯᖏᑦ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᔪᒃᓴᑦ | Other notes | Asingit ujjirijaujuksat

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᔭᐅᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᓂᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᖓᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᓕᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓕᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᑐᑎᒃ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ.
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᕙᒃᑐᑦ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᒐᐅᓯᒪᓕᓚᐅᕐᑐᖅ, ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᓈᓴᐅᑎᖓ 47, ᑎᓯᐱᕆ 1980.
These excerpts and articles of Inuktitut magazine were digitized by ITK and reproduced here with permission from Indigenous and Northern Affairs Canada.
Supplementary material from Inuktitut magazine, issue #47, December 1980.
Tamakkua pijausimalilauqtut ammalu titiraqtausimajut Inuktitut uqalimaagarnit qaritaujatigut pituksimavvinganit atuqtaujunnaliqtitaulauqput Inuit Tapiriikkunnit Kanatami ammalu taakkununga aaqqiksuqtausimalikkannilauqtutik angiqtausimallutik Nunaqaqqaarsimajulirijikkut ammalu Ukiuqtaqtumi Pivalliajulirijingit Canadami.
Inuktitut uqalimaagalianguvaktut ilagiarutiusimalluni aaqqiksugausimalilaurtuq, uqalimaagait naasautinga 47, December 1980.