Katiqsugat

ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᕿᓂᕐᓂᖅ | Search-a-word game | Uqausirnit qinirniq

Item preview - click below to view the item in full

Dublin Core

Title

ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᕿᓂᕐᓂᖅ | Search-a-word game | Uqausirnit qinirniq

ECD Item Type Metadata

ᑕᐃᔭᐅᔾᔪᓯᖓ | Title | Taijaujjusinga

ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᕿᓂᕐᓂᖅ
Search-a-word game
Uqausirnit qinirniq

ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᖓ | Description | Nalunaijautinga

ᐊᒥᓱᐃᖑᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᕈᓯᕐᓂᒃ ᕿᓂᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ.
Multilingual word search with Inuit-specific or northern-themed words.
Amisuingullutik uqarusirnik qiniqtittijjutit Inungnut turaangatitausimajunik uvvaluunniit ukiuqtaqtumiunut uqausirnik.

ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ | Subject | Pijjutigillugu

ᐅᖃᐅᓯᖅ(ᓰᑦ) | Language(s) | Uqausiq(siit)

ᓄᓇᖖᒍᐊᑎᒍᑦ ᐅᖃᓪᓚᐅᓯᐅᕙᓪᓕᐊᓯᒪᔪᑦ | Geographical coverage | Nunannguatigut uqallausiuvalliasimajut

ᐅᖃᓕᒫᒐᖖᒍᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᖓᓂ | Year of publication | Uqalimaagannguqtitaulauqtut ukiungani

ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᐅᑉ | Type of resource | Qanuittuuninga ikajuqtaujjutiup

ᐊᓯᖏᑦ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᔪᒃᓴᑦ | Other notes | Asingit ujjirijaujuksat

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᔭᐅᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᓂᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᖓᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᓕᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐱᕇᒃᑯᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓕᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᑐᑎᒃ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ.
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓂᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᔪᑦ 1998, ᓈᓴᐅᑎᖓ 83, ᒪᒃᐱᕋᖏᑦ 50-52.
These excerpts and articles of Inuktitut magazine were digitized by ITK and reproduced here with permission from Indigenous and Northern Affairs Canada.
From Inuktitut magazine, issue 1998, No. 83, pages 50-52.
Tamakkua pijausimalilauqtut ammalu titiraqtausimajut Inuktitut uqalimaagarnit qaritaujatigut pituksimavvinganit atuqtaujunnaliqtitaulauqput Inuit Tapiriikkunnit Kanatami ammalu taakkununga aaqqiksuqtausimalikkannilauqtutik angiqtausimallutik Nunaqaqqaarsimajulirijikkut ammalu Ukiuqtaqtumi Pivalliajulirijingit Canadami.
Inuktitut uqalimaaganit pijausimajut, uqalimaagaliangujut 1998, naasautinga 83, makpirangit 50-52.