Katiqsugat

ᕿᒥᕐᕈᓗᒋᑦ ᐃᓗᓕᖏᑦ | Browse items | Qimirrulugit ilulingit (12)

  • ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖏᑦ | Format | Aaqqiumaningit is exactly "Titiraqtausimajut (PDF-ᖑᓪᓗᑎᒃ)"

Let's Talk Science (Uqallaqatigiilauqta Sunatuinnaniq Qaujisarniuvaktunik)

ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ | Indigenous and Northern Affairs Canada | Nunaqaqqaarsimajulirijikkut ammalu Ukiuqtaqtumi Pivalliajulirijingit Canadami

ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ | Indigenous and Northern Affairs Canada | Nunaqaqqaarsimajulirijikkut ammalu Ukiuqtaqtumi Pivalliajulirijingit Canadami

ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ | Indigenous and Northern Affairs Canada | Nunaqaqqaarsimajulirijikkut ammalu Ukiuqtaqtumi Pivalliajulirijingit Canadami

ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ | Indigenous and Northern Affairs Canada | Nunaqaqqaarsimajulirijikkut ammalu Ukiuqtaqtumi Pivalliajulirijingit Canadami

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ, ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑦᑕᕐᓂᑕᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ | Government of Nunavut, Department of Culture and Heritage | Nunavut Gavamangat, Piusituqalirijikkut ammalu Ittarnitalirijikkungit

ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᓕᕆᔨᖏᑕ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ | National Aboriginal Health Organization | Canadami Nunaqaqqaarsimajut Aanniaqarnanngittulirijingita Katujjiqatigiingit

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ, ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑦᑕᕐᓂᑕᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ | Nunavut Gavamangat, Piusituqalirijikkut ammalu Ittarnitalirijikkungit | Government of Nunavut, Department of Culture and Heritage
ᖃᓄᖅ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᖅᑯᐃᔪᒪᓂᖅ | Output formats | Qanuq aaqqiktausimatillugit tuqquijumaniq

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2