Katiqsuanguvalliajunik qanuq aturunnalirajaqpunga ammalu ikajuqatauvvigijunnaqpikka?

Ajjigiinngiuqtutigut piqutinik katiqsuanguvalliajuniittunik nanisiqattarutissanik pitaqarmat, ilaqartillugit qimirrujunnarnirmik piqutinik aturlugit uqausiit, nunaliujut ammalu aviktuqsimaniujut, uvvaluunniit sunanik pijjutiqarningitigut, ammalu naqittautinik aturlutit ammalu qaujimaniqallattaartunut qinirutinik. Katiqsugat atuinnautitaujunnaqullugit, parnautiqaliqpallliavugut aaqqiksuisimaliriattinnik pilimmaksaijjutiuvalirajaqtunik turaangatitausimallutik qaritaujatigut pituksimavvingani aturunnaliqtittigiamut.

Ikajurutissanik tunisisimalirumaguvit nutaanik aaqqiksuarisimajarnik katiqsuanguvalliajunut, qimirruqqaaqunaraluaqputit katiqsuanguvalliajunut tukimuagutiksaqutigijaujunik ammalu tunngavviqutigijaujunik ammalu qanuilingajariaqaqtitausimajunik. Quviagivammijaqput tunijausimaliriattinnik uqalimaagannguqtitausaaqsimallutik titiraqtausimajunik tainna ijjuaqtaujunnanngittunik titiqqanik nangminiqaqtiujuq uvattinnut tunisisimajunnaqtillugu naammaksaisimajjutiminik ilaqaqtitaqullugit piqutiujunik katiqsuarivalliajattinnut. Uvattinnut qaujigiarunnaqpusi qanutuinnaq apiqqutiksaqarnirutsi uvvaluunniit tuksirautiksaqarumagutsi tusagaksaqutikkannirnik pijjutigilugit katiqsuanguvalliajuqutittinnut, ijjuaqtaujunnanngittunut, ammalu isumakgijauqqaarsimallutik nangminiqarniujunut pijjutiqaqtunik.